Втора среща по проект "Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини"

      Форумът бе във връзка с хода на изпълнение на научен проект „Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-Н57/6 от 16.11.2021 г. и се проведе на 18.01.2023 г. в Презентационна зала на НУК в Технически университет - Варна

    Срещата беше открита и водена от ръководителя на проекта – доц. д-р инж. Стоян Славов от катедра "Технология на Машиностроенето и Металорежещи Машини". Той докладва накратко постигнатите резултати по работни пакети РП-1 и РП-2 от Етап 1 на научната програма на проекта, срещаните затруднения и предстоящите задачи пред присъствалите членове на екипа и участвалите докторанти и студенти от различни специалности на университета. В последвалата дискусия бяха зададени въпроси от страна на присъствалите на срещата учасници по които ръководителя на проекта даде разяснения.

Пълен запис на срещата по проекта, може да бъде видян тук: