Участници

Ръководител на екипа

проф. д-р инж. Стоян Славов, ТУ - Варна, България

Активни участници:

проф. д.т.н. инж. Андон Лазаров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", България

доц. д-р инж. Диян Димитров, ТУ - Варна, България

доц. д.т.н. Володимир Дзюра, ТНТУ "Иван Пулюй", Украйна

проф. д-р  Светлана Лесидренска, ТУ - Варна, България

доц. д-р инж. Таня Аврамова, ТУ - Варна, България

доц. д-р инж. Димка Василева, ТУ - Варна, България

гл. ас. д-р инж. Аделио Мануел Соуса Кавадас, Политехнически институт на гр. Ваяна до Кащело, Португалия

гл. ас. д-р инж. Борис Николов, ТУ - Варна, България

ас. инж. Георги Вълчев, ТУ - Варна, България

маг. инж. ⁨Любомир Си Бао Ван⁩, ТУ - Варна, България

маг. инж. Олександр Марков, ТУ - Варна, България

маг. инж. Нели Велева, ТУ - Варна, България

 

Участници, допринесли за развитието на проекта в минали периоди:

проф. д-р инж. Тодор Ганчев, ТУ - Варна, България

маг. инж. Шенол Илияз, ТУ - Варна, България

ас. д-р инж. Калин Калинков, ТУ - Варна, България