проф. д-р инж. Стоян Димитров Славов (WoSScopusRGGoogle Scholar),

Ръководител на научния проект

Телефон: 052 383 690, 052 383 283,

E-mail: sdslavov@tu-varna.bg

Кабинет: 703 МТФ,

Катедра "Технология на Машиностроенето и Металорежещи Машини",

Машинно Технологичен Факултет на Технически университет -Варна,

Адрес: гр. Варна, 9010, ул. "Студентска" 1.